Marjolein Endert

Marjolein Endert

De leidraad bij het schilderen vormt bewondering, die voor de schrijver, schilder, componist of bijzondere vriend. Dwars door tijd en plaats stroomt een diep gevoelde verwantschap, onophoudelijk in beweging. Zij zijn mijn gidsen, hun sporen wil ik volgen om, in dankbaarheid, weer nieuwe te ontdekken en deze als weerklank achter te laten.

Meer informatie: www.marjolein-endert.nl