Flying Spirits

“In het licht van de geest”

Opening: zondag 8 mei 2022, 14:00 uur
Finissage: zondag 12 juni 2022, 14:00 uur

Kerk aan Zee, Muiderberg

Pinksteren, is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De scheppende, bezielende kracht die mensen inspireert. Dit gaat gepaard met wind en een ieder spreekt met vuur, in verschillende talen – zie Handelingen 2 t/m 4.

Met Pinksteren is de natuur helemaal tot leven gekomen, alle bloemen bloeien. Het is de lichtste tijd van het jaar.
In de aanloop naar deze tentoonstelling, hebben Marjolein Endert, Fennanda Eleveld, Berdien Nieuwenhuizen en Helen Vreedeveld gebrainstormd over het begrip Geest. Ze kwamen tot deze conclusie:

“De Geest is vrij en wordt voelbaar door enthousiasme, als het hart zich opent en creativiteit stroomt. De Geest is in ieder van ons, in alle mensen aanwezig en stroomt zoals die voor ieder bedoeld is. Geest is leven, is vrij”.

In het Pinksterkleed zijn spreuken uit het soefisme verwerkt:

“Al wat leeft is Geest, al wat sterft is stof” 
“Materie is een tijdelijke staat van de Geest” 

Het werk dat we laten zien, zijn uitingen van onze geest, weergegeven in stof, een tijdelijke staat, materie. Onze associaties, uitgesproken gedachten over de geest, zijn opgegaan in de kosmos, het onnoembare zit in ieder van ons, is overal, in alles wat leeft. 

Deelnemende kunstenaars

We willen u graag uitnodigen om ons werk te zien in Kerk aan Zee, Muiderberg.


De opening is op 8 mei om 14.00 uur.

Heiko Jessayan, filosoof en journalist zal de tentoonstelling inleiden. De opening wordt muzikaal omlijst door Ellen Abbringh, sopraan en Anneke Groothuis sopraan. Zij worden begeleid op de vleugel door Jacomijn Puite. Graag op tijd aanwezig zodat de zangers niet worden gestoord.

Met Pinksteren op zondag 5 juni is er in Kerk aan Zee een concert, zie de website van Kerk aan Zee.

De finissage op 12 juni zal afgesloten worden door de zangers Ellen Abbringh, Anneke Groothuis, Pauline Kramer, Astrid Sparreboom, allen sopranen en Ineke Rekveldt, alt. Zij zullen worden begeleid op de vleugel door Jacomijn Puite. Zij zijn allen leerlingen van Bernadette Dorhout www.bernadettedorhout.nl

Graag op tijd aanwezig zijn!

Over Kerk aan Zee

Kerk aan Zee is de protestantse kerk van Muiderberg. Een robuust gebouw op een wondermooie plek met uitzicht over de Zuiderzee van weleer. Gevestigd op eeuwenoude historie en tradities maar we bewegen ook mee op de golven van de tijd. We zoeken vanuit openheid en betrokkenheid verbinding met ieder die zingeving wil.

Meer informatie: www.kerkaanzee.nl
Kerk aan Zee
(Foto: Johan Bakker, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons)